Diensten en permanentie
VIP service voor geselecteerde mede-eigendommen

Re4Y is professioneel syndicus voor een gelimiteerd aantal VME’s (Vereniging van Mede-eigenaars). Om te allen tijde kwaliteit te bieden aan onze cliënten, richten we ons op een maximum van 20 VME’s die we voorzien van alle persoonlijke begeleiding op maat. Onze dienstverlening reikt van administratie en financiën tot het technisch beheer, en zoveel meer. Bovendien hebben we een bijzondere expertise in de functie van syndicus voor appartementen in regio Leuven.

Basisdiensten

De basisdiensten omvatten alle door de wet opgelegde taken (vastgelegd in de wet van 2010). Op de website van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars vindt u alle gedetailleerde informatie.
Een syndicus kan enkel optreden voor een Vereniging van Mede-eigenaars (VME) na het afsluiten van een syndicusovereenkomst. De beslissing om samen te werken met een syndicus wordt genomen op een algemene vergadering (gewone of buitengewone) en goedgekeurd door de helft + 1 van alle eigenaars/aandelen.
Een syndicusovereenkomst loopt van jaar tot jaar, en wordt voor minimaal één jaar en maximum drie jaar getekend. De syndicusovereenkomst kan niet stilzwijgend verlengd worden. Bij Re4Y zijn er geen opzegtermijnen of verbrekingsvergoedingen.

Onze taken omvatten onder andere:

 • Organiseren algemene of buitengewone algemene vergaderingen op de wijze door de wet (art. 577)  bepaald;
 • Uitvoeren of laten uitvoeren beslissingen genomen op de SAV of BAV;
 • Offertes aanvragen volgens de beslissingen genomen in verband met de mededinging;
 • Contracten afsluiten;
 • Jaarlijks evaluatierapport van de geregeld verrichte leveringen opstellen en voorleggen;
 • Optreden in geval van overmacht;
 • De VME vertegenwoordigen in rechte;
 • Het vermogen van de VME beheren en de nodige rekeningen (zicht- en spaarrekening) openen. Werk- en reservekapitaal dienen apart geplaatst te worden;
 • Bij overdracht van eigenaars, tussenpersonen en notarissen de nodige inlichtingen geven;
 • Na de akte de nieuwe koper verwelkomen, voor de vroegere eigenaar een eindafrekening maken;
 • Afsluiten aansprakelijkheidsverzekering die de aansprakelijk syndicus dekt;
 • Ingeschreven zijn als syndicus op het bord van BIV;
 • Dubbele boekhouding van de VME voeren, volgens door de wet opgelegde regels;
 • Minstens éénmaal per jaar een afsluiting van de boekhouding doen en een budget opstellen voor het komende jaar;
 • Opstellen van de individuele afrekeningen zoals bepaald in de basisakte;
 • Persoonsgegevens van de eigenaars bijhouden;
 • Inzage geven aan elke mede-eigenaar in de documenten van het gebouw, zonder toegang te geven tot privégegevens van andere eigenaars;
 • Post-interventiedossier bijhouden;
 • Personen die het gebouw bewonen of een ander zakelijk recht hebben op de hoogte brengen van de datum van de Algemene Vergadering, zodat deze personen schriftelijke vragen kunnen stellen;
 • Het huishoudelijk reglement up-to-date houden en laten naleven;
 • Het op de hoogte brengen van eventuele belangengeschillen,
 • Bij overdracht naar een andere syndicus, binnen de dertig dagen, een volledig dossier overmaken;
 • De syndicus neemt deel aan de vergaderingen van de raad van mede-eigendom;
 • De syndicus staat de rekencommissaris bij bij de controle van de rekeningen.

Raad van mede-eigendom (art. 577-8/1)
De Raad van mede-eigendom is een kleine groep van mede-eigenaars, liefst bewoners van de residentie, verkozen door de algemene vergadering (3/4 meerderheid), die erop toeziet dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert. De leden van de Raad van beheer fungeren ook als aanspreekpunt tussen de eigenaars en de syndicus m.b.t. opmerkingen, technische punten e.a. die verband houden met de gemeenschappelijke delen van de residentie. Vanzelfsprekend kunnen alle eigenaars, indien gewenst, ook rechtstreeks bij de syndicus terecht.
Zij kunnen meerdere opdrachten of delegatie krijgen van de algemene vergaderingen die slechts gelden voor één jaar. Zij verschaffen de VME een halfjaarlijks rapport over hun taak.

Extra diensten

Voor de extra diensten onderscheiden we enkele diensten die inbegrepen in de syndicusovereenkomst, zonder enige meerkost:

 • Wekelijkse ronde voor vaststellen technische tekortkomingen, opmaken kort verslag en formuleren voorstel tot herstel;
 • Nagaan of de werken in vorig punt naar behoren zijn uitgevoerd;
 • Afspraken ter plaatse voor opstellen offertes.

Andere extra diensten met een meerkost zijn:

 • Uitvoeren kleine klussen;
 • Aanpassen gegevens op bellen en/of brievenbussen;
 • Permanentie regeling.

Bekijk zeker even onze tarieven voor een duidelijk overzicht van de eventuele bijkomende kosten.

Permanentie

Re4Y is op weekdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:00 uur en 21:00 uur. Email wordt constant gevolgd.
Voor interventies van de syndicus tijdens deze uren worden geen extra tarieven, behalve de diensten opgenomen in de rubriek tarieven, gerekend.
Re4Y kan ook een permanentie organiseren van 7/7 en 24u/24u. Voor interventies na 21:00 uur en voor 7:00 uur of op zaterdag, zondag en feestdagen wordt een vergoeding van € 75 per uur gerekend.
Wenst u meer informatie over hoe wij u kunnen helpen als syndicus voor u appartement in Leuven? Neem dan zeker even contact met ons op.

Nuttige links

Contacteer ons vrijblijvend

Deskundig advies staat bij ons op nummer één!

Tel.: 016 67 02 46016 67 02 46

Re4Y

Betekomsesteenweg 16 /1
3130 Begijnendijk

Tel. : 016 67 02 46016 67 02 46
BIV 205927 Verzekering Cortina.
ON NV Luchri BTW BE 0438.460.190

BIV

Contacteer ons

Contact
Contact